دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

محورهای کنفرانس
 • ریاضیات (تمام گرایش ها)
 • آمار (تمام گرایش ها)
 • فیزیک (تمام گرایش ها)
 • شیمی (تمام گرایش ها)
 • زیست شناسی (تمام گرایش ها)
 • علوم کامپیوتر (تمام گرایش ها)
 • زمین شناسی (تمام گرایش ها)
 • جغرافیا و برنامه ریز ی شهری و روستایی
 • فناوری نانو
 • فناوری های نوین
 • سایر موضوعات مرتبط با علوم پایه
 • مهندسی برق
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی عمران
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی نفت
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی نقشه برداری
 • مهندسی مواد و متالوژی
 • مهندسی هسته ای
 • مهندسی معدن
 • علوم مهندسی

نهمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی